Vải Thun Cầm Màu

Vải thun cầm màu là loại vải thun được xử lý không ra màu khi giặt trong nước thường hoặc xà bông nước giặt. Quá trình nhuộm thành phẩm sản phẩm vải sẽ được xử lý bằng hóa chất cầm màu và được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Do quy trình cầm màu đòi hỏi[…]

Chuyển lên trên
Call Now Button