Cách Phân Biệt Các Loại Vải Thun

Hôm nay Ánh xin hướng dẫn các bạn cách phân biệt các loại sợi cấu thành trên cùng một loại vải thun. Cách nhận biết đơn giản dựa trên tính chất của từng loại sợi. Như các bạn biết vải thun thường được dệt thành từ 2 loại sợi chủ yếu: chính là Sợi tự[…]

Chuyển lên trên
Call Now Button